Now showing items 1-1 of 1

  • Nyborg, Kristin Berge (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Formålet med oppgaven har vært å avdekke fengselsbetjenters erfaringer og behov i forbindelse med opplevelser med selvmord blant innsatte. En kvalitativ metodisk tilnærming har blitt brukt. Intervjuer med ni fengselsbetjenter ...