Now showing items 1-1 of 1

  • Lohne, Aina Terese (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Oppgavens teoretiske fundament er det psykoanalytiske perspektivet på suicidalitet som aggresjon vendt innover. Det psykoanalytiske perspektivet har i stor grad bidratt til dagens forståelse av suicidalitet selv om dreiningen ...