Now showing items 1-1 of 1

  • Langeland, Nora (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Bakgrunn: Forskning viser omfattende negative helsemessige konsekvenser av å være utsatt for vold fra partner. Hensikten med denne studien var å øke kunnskapen om kvinner som trenger innleggelse ved legevakt etter vold fra ...