Now showing items 1-1 of 1

  • Håseth, Eldbjørg Sandsmark (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Studien Støte eller støtte? har til hensikt å undersøke hvordan unge utsatt for kjærestevold, offline (ansikt-til-ansikt) og/eller online, opplever sosial støtte. Studien anvender en kvalitativ metode og bygger på seks ...