Now showing items 1-1 of 1

  • Granum, Marianne Slette (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Sammendrag Mobbing er ikke et nytt fenomen, men som forskningsfelt er dette området relativt nytt. Barn og ungdom utsatt for mobbing er funnet å ha en økt risiko for psykiske lidelser og selvmordsadferd. Konsekvenser av ...