Now showing items 1-1 of 1

  • Fjæreide, Marianne (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Introduksjon: Traumer er en kjent problematikk blant personer med ruslidelser. Formålet med denne studien er å undersøke forekomst og opplevelse av traumer hos pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Studien ...