Now showing items 1-1 of 1

  • Et nei er et neiRestricted Access 
    Edvardsen, Christy Benedict (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Formålet med studien var å undersøke hvilke vurderinger fylkesnemnda gjør i forhold til barnets beste, når de fastsetter samvær med foreldre når barn ikke ønsker det selv. Jeg har kun undersøkt saker etter barnevernloven. ...