Now showing items 1-1 of 1

  • Desroches, Jacqueline Elisabeth Marie-The (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Bakgrunn: Samfunnsnyttig selvmordsomtale gir i tråd med veileder for omtale av selvmord (Nybø, udatert) informasjon om risikofaktorer, om hvor hjelp kan søkes og formidler håp. En lite sensasjonspreget selvmordsomtale, som ...