Now showing items 1-1 of 1

  • Bekkevold-Jernberg, Ina Marie (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Bakgrunn: En personlighetsforstyrrelse (PF) medfører økt risiko for villet egenskade, og dette gjelder spesielt for borderline personlighetsforstyrrelse (BPD). Nåværende studier er oppsummert sett ikke entydige på reell ...