Now showing items 1-1 of 1

  • Bamrud, Synne Otilie Hansen (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Studiens hensikt er å se på sykepleiere som egen gruppe i kategorien «etterlatte helsepersonell». En kartlegging av deres opplevelse og erfaring vil kunne bidra til å bedre oppfølgingsrutiner av helsepersonell etter selvmord ...