Now showing items 1-1 of 1

  • Vik, Ruth Kristine (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Sammendrag Formål: Gjeldende studie hadde 2 formål: 1) Å studere hvordan barn og ungdom med Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA) vurderer sin livskvalitet i forhold til utfordringer ved å leve med sykdommen JIA, 2) En utdypende ...