Now showing items 1-1 of 1

  • Tollisen, Anita (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Formål: Formålet med studien er å beskrive hvordan voksne pasienter med diagnosen Juvenil Dermatomyositt (JDM) vurderer sin livskvalitet. Funnene fra denne studien presenteres i artikkelform. Studien er en del av et større ...