Now showing items 1-1 of 1

  • Thorshov, Thea Christine (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Formål: Artikkelens formål er å utforske helsepersonells forventninger til implementering og bruk av e-konsultasjon i digital pasientportal. Slik konsultasjon planlegges tilbudt til pasienter med en alvorlig kronisk sykdom ...