Now showing items 1-1 of 1

  • Rogstad, Ida (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Bakgrunn. Skadelig bruk av alkohol hos eldre er et økende problem. Dette kan føre med seg et bredt spekter av fysiske, psykiske og sosiale problemer. Utvikling av kartleggingsskjemaer for å identifisere skadelig bruk av ...