Now showing items 1-1 of 1

  • Røland, Kirsten Djøseland (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Formål: Kartlegge helsepersonells kunnskap om ernæring, før og etter gjennomføring av kommuneorganisert ernæringskurs. Studien søker spesielt å kartlegge endring i kunnskap, holdninger og handlingsferdigheter om underernæring ...