Now showing items 1-1 of 1

  • Olavesen, Ellen Solstad (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Hensikt: Hensikten med denne studien var å kartlegge og beskrive helsesøstres kompetanse, opplevde kompetansebehov og oppfølging av premature barn på helsestasjonen. Kartleggingen av oppfølging dreier seg om i hvilken grad ...