Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Tove Kristine Isaksen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Formål: Studiens hensikt var å utvikle og pilotteste et spørreskjema som kartlegger forekomst av selvrapportert preoperativ angst hos pasienter som skal til laparoskopisk kirurgi på Dagkirurgisk avdeling, og deres begrunnelser ...