Now showing items 1-1 of 1

  • Henriksen, Eva (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Formål: Å oppsummere og vurdere vitenskapelig litteratur om hvilke kunnskaper og ferdigheter personalet i sykehjem har om god ernæringspraksis. Teoretisk forankring: Helsedirektoratets normer og regler for god ernæringspraksis. ...