Now showing items 1-1 of 1

  • Flåten, Eva Jeanette (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Sammendrag Formål: Masteroppgaven består av to deler, en artikkel og en refleksjonsoppgave. I artikkelen undersøkes sykepleieres erfaringer etter implementering av hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten. Refleksjonsoppgavens ...