Now showing items 1-1 of 1

  • Eriksen, Stine Veronica (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Bakgrunn Urinveisinfeksjon er den vanligste bakterielle infeksjonstypen hos den eldre befolkningen. Forekomsten av overbehandling blant denne populasjonen er stor, dels grunnet at differensialdiagnostikken mellom ...