Now showing items 1-1 of 1

  • Christensen, Bjørn Rogne (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Formål: Utforske og beskrive erfaringene til operasjonssykepleiere som dokumenterer operasjonssykepleie i elektronisk og papirbasert pasientjournal.<br> Teoretisk forankring: Aktuell litteratur i forhold til dokumentasjon ...