Now showing items 1-1 of 1

  • Aasen, Ina Landau (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Formål: Studiens hensikt er å utforske og beskrive hvordan jordmødre gjennomfører ammeveiledning til nylig forløste kvinner på barselavdelingen. Litteraturgjennomgang: Kvinner opplever å få fragmentert og motstridende ...