Now showing items 1-1 of 1

  • Aardalen, Brita (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Tittel og undertittel: Nettbrett som et hjelpemiddel i helsefremming og forebygging av funksjonssvikt hos eldre i kommunen. Artikkel: «Fra vevstol til nettbrett?». Sett fra tjenesteperspektivet. Refleksjonsoppgave: ...