Now showing items 1-1 of 1

  • Martinussen, Pål Erling; Frich, Jan C; Vrangbæk, Karsten; Magnussen, Jon (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Det er gjort få forsøk på å kartlegge hva sykehuslegene mener om dagens styring og organisering av spesialisthelsetjenesten. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant 971 medlemmer av Overlegeforeningen og Yngre legers ...