Now showing items 1-1 of 1

  • Juritzen, Truls I. (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2013)
    Denne avhandlingens hensikt er å undersøke makt i omsorgsrelasjoner, her kalt omsorgsmakt. Empiri fra norsk eldreomsorg belyses med teoretiske perspektiver på makt hentet fra den franske filosofen og historikeren Michel ...