Now showing items 1-1 of 1

  • Ukkestad, Bjørn Andershaug (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Sammendrag Bakgrunn: Endringer i det norske samfunnet gjennom befolkningsvekst, alderssammensetning, sykdomsbildet og forventninger om standard og kvalitet fra pasienter og pårørende tvinger frem endringer og omstillinger ...