Now showing items 1-1 of 1

  • Rajendram, Rima Justine (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Migrasjon er en komplisert og dynamisk prosess som medfører store endringer i miljø og atferd. Disse individuelle, sosiale og miljømessige endringene kan påvirke innvandrers helse både positivt og negativt. Spesielt kan ...