Now showing items 1-1 of 1

  • Odland, Liv Marie Flaten (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Bakgrunn: Forekomsten av sykelig fedme er stadig økende i Norge og resten av verden. Effektstudier har gitt dokumentasjon i favør av kirurgisk fremfor konservativ behandling for den tyngste gruppen pasienter (KMI>30) med ...