Now showing items 1-1 of 1

  • Indrebø, Marianne Muller; Korsæth, Anette (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Bakgrunn og problemstilling: Det har de senere år vært en økende oppmerksomhet rundt kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. Det arbeides både via forskning, lovarbeid, politisk vektlegging, nasjonale veiledere og ...