Now showing items 1-1 of 1

  • Garder, Juliana Pinheiro (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Oppgaven tar for seg effektivisering av norsk tannhelsetjeneste. Det tas utgangspunkt i det anerkjente LEON-prinsippet, som tilsier at laveste effektive omsorgsnivå skal velges. LEON-prinsippet drøftes i kritisk lys med ...