Now showing items 1-1 of 1

  • Aandahl, Ingrid-Jannicke (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Bakgrunn og hensikt: Akuttmottaket som arena innehar en kompleksitet ved at ulike profesjonsgrupper skal samhandle og samtidig gjøre bruk av røntgenteknologi for å behandle pasienter. Mitt mål er å utforske hvordan radiografer ...