Now showing items 1-1 of 1

  • Aamold, Kristin (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Hensikt: Pasienter med kreft i sen palliativ fase ønsker ofte lengst mulig tid i eget hjem, og noen ønsker å dø hjemme. Hensikten med denne studien er å beskrive erfaringer og utfordringer sykepleiere i hjemmesykepleien ...