Now showing items 1-1 of 1

  • von Vosgraff, Julian Nils Albin Moro (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgaven i museologi og kulturarv handler om historien til Christiania Bymuseums portrettsamling som ble bygget opp av genealog Stian Herlofsen Finne-Grønn (1869 – 1963) mellom 1912 og 1950. Den allmenne oppfatningen ...