Now showing items 1-1 of 1

  • Vassøy, Tina Holtan (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Denne oppgaven tar for seg utstillingspraksis i bygg som ikke opprinnelig er laget for å være museer. Oppgaven studerer forskjellige typer museumsbygg og hvordan fagpersoner bruker disse utstillingsbyggene på ulike måter. ...