Now showing items 1-1 of 1

  • Valen, Kristian (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    Denne oppgåva tek føre seg å vise korleis Odda i Hardanger blir presentert til norske og internasjonale turistar. Eg går diskursivt til verks for å finne ut kva Odda som blir presentert. Spesielt går eg inn på omgrepa ...