Now showing items 1-1 of 1

  • Tveiten, Sigrid Roholdt (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Museene har gått gjennom konsolideringer og strukturendringer med museumsreformen som i mange tilfeller har endret rammene for frivillighet og venneforeningers rolle i museet. Mange mindre museer har blitt til deler av ...