Now showing items 1-1 of 1

  • Thomassen, Sirianne (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne oppgaven er en studie av Bernt Ankers 1700-tallssamling. Den prøver å samle det vi vet om samlingen, hvordan den ble til, hvor den befant seg, hva den inneholdt og hvordan den ble brukt. En bedre forståelse av innhold ...