Now showing items 1-1 of 1

  • Ljosåk, Christina (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    I denne oppgaven spør jeg hvordan vi kan studere verdien av museumsobjekter. For å undersøke dette har jeg valgt å gjøre en saksstudie av Mineralsamlingen ved Naturhistorisk Museum i Oslo. Ved å skrive om naturhistoriske ...