Now showing items 1-1 of 1

  • Haslene, Andreas (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Tema for denne masteroppgaven er polarskuta Gjøa. I teksten er det skutas utstillingshistorie som undersøkes, altså tiden etter at hun ble satt på land i San Francisco i 1909. Gjøa er en kulturminnegjenstand som har blitt ...