Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Stian Sandberg (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
    Denne oppgaven omhandler to omdiskuterte begreper innen bygningsvern: tilbakeføring og fasadebevaring. For å belyse disse begrepene tar oppgaven for seg Halvorsens Conditori og Schiöll-gården som begge har gjennomgått slike ...