Now showing items 1-1 of 1

  • Gullikstad, Mats Rune (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Denne oppgaven er en undersøkelse av hvordan museer produserer og reproduserer forestillinger gjennom visuelle midler. Jeg ser på neandertalerutstillinger i Chicago, Mettmann og Krapina som representasjonssystemer som tar ...