Now showing items 1-1 of 1

  • Gjone, Anne Gudrun Harstveit (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    I denne masteroppgaven har jeg analysert et utvalgt empirisk materiale fra UiO sitt forskningsprosjekt CONTACT (Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies). Nasjonalmuseet for kunst, ...