Now showing items 1-1 of 1

  • Flaaten, Anine Nelson (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne oppgaven er en gjenstandsbiografi som omhandler en barnekjole fra slutten av 1700-tallet. Kjolen tilhørte Magdalena Elselena Wensell fra Trondheim, som døde av sykdom i 1786, bare 3 år gammel. Familien Wensell fikk ...