Now showing items 1-1 of 1

  • Dalbu, Jeanne Alicia (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgavens formål er å undersøke problemstillinger og spørsmål som reises rundt anvendelse av fellesmagasiner ved norske kulturhistoriske museer. Nærmere bestemt vil jeg undersøke hvilke endringer fellesmagasiner kan ...