Now showing items 1-1 of 1

  • Svanemyr, Thorild Simonsen (Master thesis / Masteroppgave, 2017)
    Det vil i denne oppgaven belyses hvordan gudsbilder dannes og hvilken funksjon de har. Kan gudsbilder lede til destruktiv skam? Videre vil oppgaven ta for seg og drøfte kunnskap om ulike typer skam, og undersøke hvilken ...