Now showing items 1-1 of 1

  • Rustad, Rasmus Clemens Bolstad (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    En viktig bakgrunnshorisont er den såkalte billedstriden i Bergen, som utspant seg mellom rådsherrene og biskop Jens Schjelderup i perioden mellom 1568- 1572. Bakgrunnen for striden var at Schjelderup fjernet fem statuer ...