Now showing items 1-1 of 1

  • Reksten, Turid Astrid (Master thesis / Spesialoppgave, 2007)
    ”Prest mellom Ampelmänner og Trabantar” – tre prestelagnader i DDR Turid Astrid Reksten DDR er nær oss geografisk og i tid, men likevel var mykje der fjernt frå vår førestellingsverd. I denne oppgåva ser eg på erfaringar ...