Now showing items 1-1 of 1

  • Kempe, Anna (Master thesis / Spesialoppgave, 2012)
    Oppgaven er en kritisk vurdering av den teologiske debatten om barn og nattverd som er pågått i Norge. Det hentes inn Martin Luther sin sakramentsteologie som dogmatisk bakgrun for en videre drøfting av tematikken. Dessuten ...