Now showing items 1-1 of 1

  • Jovik, Jens Kristian Flagstad (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    "Hvilken tid lever vi i? Er det endetiden, og hvor skal man være når slutten kommer? . Dette er spørsmål evangelistene må ha stilt seg når de skrev sine evangelier. I denne oppgaven har jeg fokusert på Lukas og Matteus ...