Now showing items 1-1 of 1

  • Johansen, Lisa Holm (Master thesis / Spesialoppgave, 2006)
    Oppgavens problemstilling er følgende; "Hva kan narrativ tilnærming, empowerment og LØFT tilsammen bidra med som hjelp til prester som skal legge til rette for, og være i, en nærværende samtale med mennesker som befinner ...